en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti polku sidkarta
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia
histologia ikoni
kehitysbiologia ikoni
patologia ikoni
solubiologia ikoni

Framsida0+++

Mikroteknik

0
      Fixering0+
      Inbäddning0
      Snittning0
      Färgningsmetoder0+
         Hematoxylin-eosin0
         Azanfargning0+++
         Paraldehydfuchsinfargning0+
         Alcian blue-Alcian yellow0+++
         Silverimpregnering0+
         Feulgen fargning0+++

Epitel

0+++
      Kontakter mellan celler,0
         Tight junction0
            Cellkontakter0
          Bältdesmosom 0
         Desmosom0
         Gap junction0
       Specialstrukturer i cellmembranen 0
         Mikrovilli0
            Mikrovilli0
       Enskiktat epitel, allmänt 0+++
         Enskiktat skivepitel0+++
            Enkelt skivepitel0
          Kubiskt epitel 0+++
            Kubiskt epitel0
          Cylindriskt epitel 0+++
            Enskiktat cylindriskt epitel0
          Skenskiktat epitel 0
            Skenskiktat epitel0
       Flerskiktat epitel 0
         Flerskiktat skivepitel0
            Flerskiktat skivepitel0
          Flerskiktat kubiskt epitel 0
            Flerskiktat kubiskt epitel0
          Flerskiktat cylindriskt epitel 0
            Flerskiktat cylindriskt epitel0
          Övergångsepitel 0
            Övergångsepitel0
       Körtelepitel 0
         Enkel tubulär körtel0
         Enkel, tubulär, förgrenad körtel0
         Enkel, tubulär, vindlad körtel0
         Sammansatta tubulära körtlar0
         Enkel alveolär körtel0
         Enkel, förgrenad alveolär körtel0
         Sammansatt alveolär körtel0
         Tubuloalveolär körtel0

Bindväv

0+
      Mesenkymal bindväv0
         Mesenkymal bindväv0
       Retikulär bindväv 0
         Retikulär bindväv0
       Lucker bindväv 0
         Lucker bindväv
       Fettväv 0
         Vitt fett0
            Vit fettväv0
          Brun fettväv 0+
            Brunt fett 10+++
            Brunt fett 20
            Brunt fett 30
       Tät filtartad bindväv 0
       Tät organiserad bindväv 0
         Tät organiserad bindväv 20

Brosk

0+++
      Hyalint broskt0+++
         Hyalint brosk, lakun0
         Epifysskiva0+
       Elastiskt brosk 0
         Elastiskt brosk, 10
         Elastiskt brosk, 20
       Tradbrosk 0++
         Bildning av kollagen0

Ben

0
      Benceller0
         Osteoblast0+++
            Osteoblast, 10
            Osteoblaster, 20
          Osteoklast 0++
            Aktiv osteoklast, 10
            Osteoklast, 20
            Osteoklast, 30
          Osteocyt 0
            Osteocyt, 10
            Osteocyter, 20
            Osteocyter, 30
          Benets ytceller 0
            Benets ytceller0
          Alla typer av benceller 0
         Benceller0
       Benbildning 0
         Direkt benbildning0
            Direkt benbindning, 10
            Direkt benbildning, 20
            Direkt benbildning, 30
          Indirekt benbildning 0
            Indirekt benbildning - zonerna, 10
            Indirekt benbildning, 20
          Förbening efter benbrott 0
            Benbrott - schema0
       Remodellering av ben 0
         Ben, 10
         Ben, 20
         Remodellerning av filtben0
       Kompakt ben 0+
      Schematisk bild av ben0
      Längdsnitt av ben0
      Osteon0
      Tvärsnitt av ben0

Muskelvävnad

0
      Tvärstrimmig muskulatur0+
         Muskelcell0+
            Olika typer av muskelceller0+
               Skelettmuskelceller0
             Musklernas utveckling 0+
               Satellitcell0
               Myoblaster0
               Myotub0
             Sarcomer 0+++
               Sarcomer, EM-bild0
             Triad 0
               T-rör, EM bild0
               Triad0
             Muskelcell (FESEM) 0
            Muskelcell, TEM-bild0
            Mikrotubuler0
            Sarcoplasmatiskt retikel0
            Muskelcell0
          Muskel-sen-kontakt 0+
            Muskel-sena0
            Aktinfilamentens ändor0
            Muskelcellens ända0
            Fingerlika utskott0
          Motorisk ändplatta 0+
            Motorisk ändplatta0
            Motorisk ändplatta0
            Nerv-muskel kontakt, EM0
            Nerv-muskel kontakt0
          Sensorisk muskelspole 0+
            Muskelspole, liten förstoring0
            Muskelspole, stor förstoring0
          Förstoring av tvärstrimmig muskel 0
         Tvärsnitt av tvärstrimmig muskel0
         Längdsnitt av muskel0
         Tvärsnitt av muskler0
         Tvärsnitt av muskler0
       Glatt muskel 0+
         Aktin- och myosinfilament+
         Kaveoler+
         Innervering av glatt muskulatur+
         Glatt muskulatur, HE0
         Muskler i urinblåsa0
         Glatta muskler i artär0
         Glatta muskler i duodenum0
       Hjärtmuskulatur 0+
         Glansstrimma+
            Glansstrimma0
            Glansstrimma, EM0
          Innervering av hjärtmuskulatur +
         Längdsnitt av hjärtmuskler0
         LS av hjärtmuskler0
         Tvärsnitt av hjärtmuskler0
         Tvärsnitt av hjärtmuskler0
         Hjärtmuskler, Mallory-färgning0
       Tvärstrimmig muskel 0
      Hjärtmuskel0
      Glatt muskel0

Nervsystem

0
      Nervcell0
         Kärna0
         Perikaryon0+
         Dendrit0
         Axon0+
            Axonal transport0
       Nervcelltyper 0
         Multipolär neuron0
            Multipolär neuron0
            Multipolär neuron0
          Bipolär neuron 0
         Pseudounipolär neuron0
       Aktionspotential och synaps 0+
         Synaps mellan axon och dendrit0
         Axosomatisk synaps0
         Axoaxonal synaps0
       Gliavävnad 0
         Astrocyt0
            Fibrös astrocyt0
          Oligodendrocyt 0+
         Mikroglia0
         Ependymet0
       Nervfibrer 0
         Myeliniserad nervfiber0+
            LS av perifer nerv0
               LS av perifer nerv0
               LS av nerv0
             TS av perifer nerv 0
               TS av nerv0
               TS av nerv0
          Icke-myeliniserad nervfiber 0
       Det perifera nervsystemet (PNS) 0
         Nervbuntar, 10
            Nerv i PNS, 20
            Nervtråd i PNS, 30
          Ryggmärgsganglion, 1 0
            Ryggmärgsganglion, 20
               Gangliecell, 10
               Ganliecell 20
             Ryggmärgsganglion, 3 0
            Ryggmärgsganglion, 40
          Autonomt ganglion, 1 0
            Autonomt ganglion, 20
       Centrala nervsystemet (CNS) 0
         Stora hjärnan0
            Stora hjärnan0
            Översikt av stora hjärnan0
          Lillhjärnan, 1, 2 0
            Lillhjärnan, 30
            Lillhjärnan, 40
            Lillhjärna, 50
            Lillhjärna, 60
            Översikt, lillhjärna0
            Översikt av lilla hjärnan0
          Ryggmärg, 1,2 0+
            Ryggmärg, 30
            Ryggmärg, 40
            Ryggmärg, olika färgningar (5, 6)0+++
            Ryggmärg, översikt 10+
            Ryggmärg, översikt 20
               Centralkanalen0
               Motoriska neuroner i ryggmärgen0

Blodkretslopp

0
      Blodkärlen+
         Artärer0
            Stor artär0
            Muskulös artär0+++
               Muskulös artär0
          Vener 0
            Stor artär och ven0
            Stora vener0
          Kapillärer 0
            Kapillärer0

blod

0
      Röd blodkropp0
         Röda blodkroppar, man, 10
         Röda blodkroppar, man, 20
         Röda blodkroppar, fisk, 3, 40
            Röda blodkroppar, fisk, 40
          Röda blodkroppar, groda, 5 0
         Röda blodkroppar, fågel,60
       Retikulocyter 0
      Vita blodkroppar0
         Neutrofila granulocyter0
            Neutrofil leukocyt0
          Eosinofil granulocyt 0
            Eosinofil leukocyt0
          Basofil granulocyt 0
            Basofil granulocyt0
          Lymfocyt 0+++
            Lymfocyt0
            Det immunologiska minnet0
          Monocyt 0+
            Monocyt0
       Blodplättar 0

Lymfatisk vävnad

0
      Lymfknuta0
         Lymfknuta, översikt0
         Lymfknuta, 10
         Lymfknuta, 30+
         Lymfknuta, 30
       MALT, lymffolliklar 0
      Lymfkärl0
         Lymfkärl, 10
       Mjälte 0
         Mjätle, översikt0
         Mjälte, 10
         Mjälte, 20
         Mjälte, 30+
         Mjälte, 40
       Brässen 0
         Brässen, översikt0
         Brässen, 10
         Brässen 20
       Tonsill 0
      Immunförsvar0+

Andningsorgan

0+
      Näshåla0
         Näsan - luktsinnesepitel0
       Struphuvud 0
         Översikt av struplock0
       Luftstrupen 0
         Luftstrupen, 30
         Luftstrupen, 20
       Bronk 0
         Bronk 20
         Bronk, 30
       Lunga 0
         Lunga, 20
         Lunga, 30
         Lunga, 40

Matsmältningskanalen

0+
      Mun0
         Tand0+
            Tandens utveckling0+++
               Översikt av huvud i grisembryo, tandlist, 10
               Tandlist i grisembryo, 20
               Tandanlag, klockstadium 10
               Tandanlag, klockstadium, 20
               Tandanlag, 30
               Tandanlag, 40
               Tandanlag, 50
             Emalj 0
            Dentin0
            Pulpa0
            Tandcement0
               Kontakt mellan cement och emalj0
          Spottkörtlar 0
         Tunga0
            Smaklök, 20
            Smaklök0
            Tungkörtlar, 10+
            Tungkörtlar, 20
            Tungans papiller, 10+
            Tungpapiller, 20
       Matstrupe 0
         Matstrupe - magsäck0+++
         Matstrupe, 3, 40
         Matstrupe, 1, 20
       Magsäck 0
         Mage, bilder0+
            Magmunnen, 1, 20
            Magmun, 30
            Mage, 40
            Nedre magmunnen, 50
            Nedre magmunnen, 60
       Tunntarm 0+++
         Tolvfingertarmen, 1, 2, 30
            Tolvfingertarm, 40+++
          Jejuneum, 1 2 0+
          Ileum, 1 2 0+++
          Tunntarm 0
         Duodenum, jejuneum, ileum0
       Tjocktarm 0
         Blindtarm, 10
            Blindtarm, 20
          Tjocktarm, 1 0
            Tjocktarm, 20
          Ändtarm 0
            Ändtarm0
            Ändtarm 20
          Översikt av tjocktarm 0
       Matsmältningskörtlar 0
         Lever0
            Lever, 10
               Lever, 2, 30
               Lever, 40
               Lever, 40
             Lever, glykogenfärgning, 1 0+++
               Lever, glykogenfärgning, 2, 30
             Leverns struktur 0+
               Leverceller+
             Blodkretsloppet i levern 0
            Disses spalt+
            Leverns uppgifter+
               Plasmats proteiner+
               Vitaminer och järn+
               Främmande ämnen i kroppen+
               Förändringar i hormonernas funktioner+
               Gallproduktion0
          Gallblåsa 0
          Bukspottkörtel 0
          Spottkörtlar 0
            Underkäksspottkörtel,10
             Underkäksspottkörtel, 1 0
               Underkäksspottkörtel, 20
               Underkäksspottkörtel, 30

Endokrina körtlar

0
      Hypofys, 10
         Hypofys, framlob, 20
            Hypofys, framlob, 40
            Hypofys, framlob, 50
            Hypofys, framlob, 30+++
            Hypofys, framlob, 60
            Hypofys, framlob, 70
          Hypofys, mellanlob, 1 0
          Neurohypofys, 1 0
          Hypofys, översikt +
         Hypofysens utveckling+
         Adenohypofysen0+
       Epifys 0
         Epifys, 20
       Sköldkörteln 0
         Sköldkörtel, 30
       Bisköldkörtel 0
         Bisköldkörtel, 20
         Bisköldkörtel, 30
       Binjurar 0
         Binjurebark0
          Binjuremärg 0
       Langerhans öar 0

Hud

0
      Olika typer av hud0
         Tunn hud0
          Tjock hud 0
       Hudens olika skikt 0
         Överhud0+
          Läderhud 0+
         Underhuden0
       Celler i huden 0
         Keratinocyter0+
          Melanocyter 0+
         Langerhans celler0+
          Merkels celler 0
       Hudens nervändor 0
         Fri nervända0
         Pacinis känselkropp0
          Krauses känselkropp 0
         Meissners känselkropp0
          Ruffinis känselkropp 0
         Merkels ändplatta0
       Hudens organ 0
         Hudens körtlar0
            Svettkörtel0+
             Talgkörtel 0
          Hår 0+
          Nagel 0
      Hud, 30

Urinvägssystemet

0
      Njure0
         Njurbark0
          Njurmärg 0
          Nefron 0+
            Schematisk bild av nefron0
            Glomerulus0
            Schematisk bild av juxtaglomerulärt komplex0
            Schematisk bild av juxtaglomerulärt komplex, 20
            Juxtaglomerulärt komplex, 10
            Juxtaglomerulärt komplex, 20
       Urinvägarna 0
         Urinledare0
          Urinblåsa 0
          Urinrör 0
       Bildning av urin 0+

Kvinnliga könsorgan

0
      Äggstock0+
         Folliklar0
          Gulekropp 0
         Oogenesen+
       Äggledare 0
       Livmoder 0+
         Livmoderhals, 7, 80
            Cervixkörtel, 90
       Slida 0
       Moderkaka 0
       Mjölkkörtlar 0
         Mjölkkörtel, inaktiv, 10
          Mjölkkörtel, aktiv, 20
         Mjölkkörtel från råtta, 30

Manliga könsorgan

0
      Testikel0
         Sädeskanaler0+
            Spermiogenesen+
          Testikel från foster, 1 0
       Bitestikel 0
       Sädesledarna 0
       Könskörtlar 0
         Prostata0
          Sädesblåsorna 0
          Bulbourethralkörtlarna 0
       Penis 0

Öga

0
      Näthinna + bild 1,2,30+
      Åderhinna0
         Iris0
       Senhinnan 0
      Linsen0
      Synnerv0

Öra

0
      Ytteröra0
      Mellanörat0
         Örontrumpeten0
       Innerörat 0+
         Cortis organ0
            Cortis organ0
            Hörselganglion0
          Balansorgan 0

Växtanatomi

0
      Rot0
       Skaft 0
       Blad 0
       Blomma 0
       Frö 0

 
 
Accessibility Feedback