fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Brosk polku Hyalint broskt polku Hyalint brosk, lakun
bild

Hyalint brosk, lakun

Broskcellerna (kondrocyterna) ligger i lakuner, ofta tätt tillsammans i s.k. isogena grupper.  De starkt sura sulfatgrupperna i den intercellulära substanser åstadkommer basofilin. Just utanför lakunerna är färgningen starkast (vit pil). Detta område kallas pericellulärt område. Lite längre bort från lakunerna finns det s.k. territoriala området. Det interterritoriala området (stjärna) ligger ännu längre från cellerna.
Det hyalina brosket innehåller rikligt med kollagenfibrer. Orsaken till att dessa fibrer inte alls syns är att de har samma brytningsindex som den intercellulärsubstansen.
Hyalint brosk från människans luftstrupe. HE-färgning. x 20.

 
 
Accessibility Feedback