fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Cylindriskt epitel, lieriöepiteeli, columnar epithelium

Epitel, med sekretion (avsöndring) som huvudsaklig uppgift, bildar våra körtlar.
Körtlarna bildas under embryonalutveckligen genom att delar av epitelet sjunker in i den underliggande bindväven.
Den schematiska bilden visar olika typer av körteländstycken.

Körtlar, som har en utförsgång till den epiteliala ytan och som avger sina produkter invid denna, kallas exokrina. I vissa fall förtvinar emellertid utförsgångarna under embryonalutveckligen. Detta leder till uppkomsten av epiteliala cellöar djupt inne i vävnaderna. Sådana cellöar utan utförsgång kallas endokrina eller inresekretoriska körtlar. De avger sina produkter, hormoner, direkt till blodkretsloppet.

Allmänt för körtelceller gäller att den mot basalmembranen vättande delen innehåller rikligt med mitokondrier och endoplasmatiskt nätverk medan den apikala delen, som vätter mot håligheten, innehåller sekretionsprodukter inneslutna i små blåsor, redo att avges. 

 
 
Accessibility Feedback