fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Vit fettväv
   

Vitt fett, keltainen rasva, white adipose tissue

I den vita fettväven är fettcellerna runda. Kärnan ligger tätt tryckt mot cellens innerkant. Fettcellen liknar en signetring. Cellen fylls av en enda blåsa full med triglycerider. Denna blåsa saknar egen membran. Bindvävssepta delar in fettväven i mindre partier. Via dessa septa kommer blodkärl och nerver in i fettväven. I fettväv finns väldigt mycket blodkärl. 

 

Ljusmikroskopisk bild av fettväv från råtta. H&E.

stjärna = fettcell
pil = kapillär
pilspets = fettcellens kärna

 
 
Accessibility Feedback