not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Mjätle, översikt
   
sivusto123
Mjälte, 1
   
sivusto123
Mjälte, 2
   
sivusto123
Mjälte, 3
   
sivusto123
Mjälte, 4
   

Mjälte, perna, spleen, lien

Ljusmikroskopisk bild av mjälte från kanin. H&E.

pilspets = centralartär i vit pulpa
Den vita pulpan består av tätt packade lymfocyter och omges av röd pulpa, som karaktäriseras av vida venösa sinusoider. Dessa sinusoider är fulla av blod, vilket har lett till namnet röd pulpa.

 
 
Accessibility Feedback