fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Astrocyt, astrosyytti, astrocyt

Astrocyterna är stjärnformade celler, som har många cytoplasmatiska utskott. Dessa utskott når ut till blodkärlen. De står i s.k. perivaskulär kontakt med endotelcellerna. De deltar i regleringen av jonbalansen i neuronerna och utgör en del av blod-hjärnbarriären (glia limitans). Astrocyterna ger mekaniskt stöd till neuronerna. Ifall nervvävnanden skadas vandrar astrocyterna till det skadade stället och bildar ärrvävnad. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback