fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Kubiskt epitel, kuutioepiteeli, cuboidal epithelium

I epitelet finns inga blodkärl, vilket innebär att alla näringsämnen måste kunna vandra upp från den underliggande bindväven, lamina propria. Transporten av joner och vätskor kan ske i olika riktningar, beroende på vävnadens funktion. I blodkärlen, gallblåsan och tarmkanalen transporteras ämnen från håligheten genom epitelcellerna in mot den underliggande vävnaden. Här sker alltså absorption.

Transport i den andra riktningen, från den underliggande vävnaden ut mot huden eller en hålighet, kallas avsöndring. Så sker till exempel i hudens svettkörtlar, chroroid plexus i hjärnans ventriklar samt i ögats ciliarkropp.  

Detta slag av riktad transport är möjlig på grund av att epitelcellerna är kopplade till varandra med tight junctions (lat. zonula occludens). Inte ens vatten kan passera tight junctions. Detta innebär att ämnen endast kan vandra genom epitelcellerna såsom bilden nedan visar.

 
 
Accessibility Feedback