fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Iris, värikalvo, iris

Iris är är åderhinnans främre del. Iris har som uppgift att reglera mängden ljus, som släpps in i ögat. Iris består av främst lucker bidväv och är rik på blodkärl. Iris innehåller också glatta muskelceller. Några av dem är ordnade som en ring omkring pupillen och kommer vid sammandragning att försnäva pupillen (m. sphincter pupillae). Ringmuskelcellerna styrs av parasympatiska nerver i kranialnerv III (nervus oculomotorius). Andra glatta muskelceller är ordnade som ekrarna i ett hjul och kommer vid sammandragning att dilatera/utvidga pupillen (m. dilatator pupillae). Dessa muskelceller styrs av sympatiska nerver. Iris innehåller många melanocyter, som avger pigmentet melanin. Mängden pigment i iris bestämmer ögonfärgen. "Blå ögon" innehåller lite pigment och "bruna ögon" innehåller mycket pigment. Ciliarkroppen ligger bakom iris yttersta delar. Ciliarkroppen innehåller glatt muskulatur (m. ciliaris), som reglerar linsens krökning och därmed dess ljusbrytningsförmåga. På fosterstadiet täcks iris av ett lager endotelceller. Det försvinner under utveckligens lopp.


 
 
Accessibility Feedback