fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Främmande ämnen i kroppen

De flesta läkemedel och gifter är inte vattenlösliga. Detta innebär att de inte sätt kan föras ut ur kroppen via njurarna. Levern har förmåga att omvandla vissa läkemedel och gifter till mer hydrofila former. Denna omvandling sker i två steg.

Steg 1. Oxidation:
-  hydroxilering och carboxylation, som sker i hepatocyternas glatta endoplasmatiska nätverk (sER) och mitokondrier.

Steg. 2. Konjugation
- glukoronsyra, glysin eller taurin fogas till substanserna. Detta gör dem mer vattenlösliga.


 
 
Accessibility Feedback