not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Röda blodkroppar, fisk, 3, 4
   

Röda blodkroppar från fisk, kalan punasolut

Ljusmikroskopisk bild av blodkroppar från karp (Cyprinus carpio).  
De röda blodkropparna i fisk och fågel är ovala och de har kärna.
Däggdjurens röda blodkroppar är runda och bikonkava och de saknar kärna.

pil = röd blodkropp
pilspets = vit blodkropp

 
 
Accessibility Feedback