not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Myotub, myotuubi

Konfokalmikroskopisk bild av myotuber. Inne i cellen syns redan många kärnor, som mörkare områden. PDI, som är en ER-markör, har färgats rött.

 
 
Accessibility Feedback