fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Överhud, orvaskesi, epidermis

Stratum basale
Stratum basale är överhudens understa skikt. Det består av ett lager kubiska - cylindriska celler, som ligger just ovanpå basalmembranen. I stratum basale finns överhudens stamceller, som har förmåga att dela sig mitotiskt. Cellerna är basofila. Mängden cytoplasma är liten, vilket gör att kärnorna syns bra.

Stratum spinosum

Stratum spinosum består av flera lager celler på varandra. I handflatorna och fotsulorna är detta lager extra tjock. Cellerna är kubiska och större än i stratum basale. Cellerna har många cytoplasmatiska utskott, som syns ganska tydligt i preparat. Utskotten står i kontakt med varandra via desmosomer, som i ljusmikroskop syns som små förtätningar.

Stratum granulosum
Stratum granulosum består av 1-5 lager platta celler. Cellerna innehåller keratohyalinkorn, som är basofila och som syns tydligt i ljusmikroskop.

Stratum lucidum
Stratum lucidum förekommer endast i tjock hud. Cellerna är eosinofila och färgas ibland ganska dåligt. Cellerna är delvis keratiniserade och deras kärna och cellorganeller börjar försvinna.

Stratum corneum
Stratum corneum består av platta keratiniserade celler, vilkas kärnor och cellorganeller har försvunnit. Stratum corneum varierar i tjocklek och detta utgör basen för indelningen i tunn och tjock hud.

 
 
Accessibility Feedback