fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Brunners körtlar, 5
   
sivusto123
Duodenum, 6
   
sivusto123
Duodenum, 7
   

Tolvfingertarm, pohjukassuoli, duodenumTolvfingertarm från människa. H&E.
Den första ca 25 cm långa delen av tunntarmen, tolvfingertarmen, ligger mot bakre bukväggen.
Bilden visar villi (V) med lamina propria bindväv (Lp). Villi bekläs av cylindriskt epitel (e), som har mikrovilli på sin yta. Dessutom förekommer slemavgivande bägarceller.
Lk = Lieberkühns kryptor innehåller enzymavgivande celler, Paneth celler och slemavgivande bägarceller.
Mm = muscularis mucosa med glatta muskler
Sm = submucosa
Bk = Brunners körtlar, som avger slem
L = tarmens lumen (hålighet)

 
 
Accessibility Feedback