fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Epitel
klass 2

sivusto123
Epitel
   

Allmänt om epitel, epiteeli, epithelium

Epitelcellerna är polära. Detta är mycket viktigt. Epitelcellens utåtriktade yta kallas den apikala ytan (lat. apex = spets). Den apikala ytan har speciella uppgifter, som klart skiljer sig från epitelcellernas basala och sidoytor, de s.k. basolaterala ytorna (ordet baso- hänför sig till basalmembranen och lateral = sida). De mycket täta kontakterna, som finns invid den apikala ytan, förhindrar molekylernas rörelser i cellmembranen. Detta innebär att cellmembranens struktur på den apikala ytan avviker från den vid de basolaterala ytorna.

Sålunda finns de för absorptionen så viktiga mikrovilli
på den apikala ytan av tunntarmens epitel. På detta
sätt bildas en tillräckligt stor absorberande yta.
I njurarnas proximala slingrande kanaler förekommer 
rikligt med mikrovilli, vilket är av stor betydelse för
absorptionen av primärurin.

Cilier och stereocilier förekommer också på
epitelcellernas apikala yta (pilen i bilden visar cilier). 
Epitelvävnad saknar blod- och lymfkkärl.
Preparatet är färgat med hematoxylin-eosin.
Denna färgning förkortas härefter H&E.


 

 


 

 
 
Accessibility Feedback