fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Översikt av struplock
   

Struphuvud, kurkunpää, larynx

Struphuvudet har två uppgifter:
1. att bilda ljud
2. att stänga luftstrupen medan man sväljer mat eller dryck

Struphuvudet är uppbyggt av fyra broskstrukturer:
1. sköldbrosket (cartilago thyroidea)
2. ringbrosket (cartilago cricoidea)
3. kannbrosken (cartilago arytenoidea)
4. struplocket (epiglottis)

Sköld-, ring- och största delen av kannbrosken är hyalina. Struplocket, cartilago cuneiformis, cartilago corniculata och kannbroskens ändor består av elastiskt brosk.
Flerskiktat epitel förekommer ovanför struplocket. Största delen av struplockets undre sida bekläs av respiratoriskt epitel. I lamina propria finns mukösa och serösa körtlar.

Plica vestibularis bekläs av respiratoriskt epitel. Stämbanden (plica vocalis) bekläs av flerskiktat skivepitel. Inne i stämbanden finns eliastiska fibrer.  

 
 
Accessibility Feedback