fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Bulbourethralkörtlarna

Bulbourethralkörtlarna är pariga körtlar som utmynnar i urinröret. De består av rörformade eller runda körteländstycken, som omges av bindväv. Vid sexuell retning avger de ett klart, visköst, slemmingt sekret, vars uppgift synbarligen är att smörja urinröret.

 
 
Accessibility Feedback