fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Översikt av urinledare
   
sivusto123
Urinledare, 2
   
sivusto123
Urinledare, 3
   

Urinledare, virtsanjohdin, ureter

Urinledarna börjar i njurbäckenet och leder till urinblåsan. Urinledarna har kraftig väggmuskulatur, som kontraheras peristaltiskt. Peristaltiska vågrörelser för urinen till blåsan. Urinledarna mynnar i urinblåsan snett bakifrån. I deras nedre delar finns klaffar som hindrar att urinen flyter tillbaka.

Översiktsbild av urinledare från kanin. H&E.

A = tunica adventitia, bindväv med fettvävnad
stjärna = glatt muskulatur
vit pil = ven
svart pil = artär
pilspets = övergångsepitel


Översikt av urinledare från människa. H&E.
1 = lamina propria
2 = muskelvägg bestående av inre longitudinella och yttre cirkulära glatta muskler
3 = adventitia bindväv
e = övergångsepitel
a = artär
v = ven

 
 
Accessibility Feedback