not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Ändtarm
   
sivusto123
Ändtarm 2
   

Ändtarm, peräsuoli, rectumDetaljbild av ändtarm från kanin. Milligans bindvävsfärgning.

stjärna = lamina propria med blå kollagenfibrer
pil =Lieberkühns körtel
pilspets = enskiktat cylindriskt epitel

 
 
Accessibility Feedback