not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Tandanlag 3

Stor förstoring av en nästan färdig tand från mus. H&E.
Dp = tandpulpa = bindväv med nerver och blodkärl
b = blodkärl i pulpan
Od = odontoblaster = cylindriska celler med välutvecklat rER, stor Golgi apparat och andra organeller, som behövs vid syntesen och avgivningen av stora mängder protein
Pd = predentin, som inte ännu förkalkats
D = dentin som förkalkats
E = emalj
Ab = ameloblaster = cylindriska celler med välutvecklat rER, stor Golgi apparat och sekretoriska korn.
Sr = stellate reticulum, som hör till emaljorganet
B = käkben med osteoblaster längs den nedre ytan och osteocyter inne i benet
E = munnens flerskiktade epitel

 

 
 
Accessibility Feedback