not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Direkt benbildning, 2
   

Ben i Mallory-Azan färgning


Bilden visar färdigt ben i skalle från gris. Mallory-Azan färgning.
B = lucker bindväv
Po = periosteum bindvävshinna, som omger benet
1 = osteocyter
2 = blodkärl
3 = rad med osteoblaster 

 
 
Accessibility Feedback