fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Merkels ändplatta
   

Merkels celler, Merkelin solut, Merkel\'s cells

Merkels celler tjänar som mekanoreceptorer i stratum basale. De förekommer rikligt t.ex. i fingertopparna. Med ljusmikroskop är det svårt att identifiera Merkels celler. Med elektronmikrokskop ser man emellertid neuroendokrina vesikler (80 nm dense-cored neurosecretory granules) i Merkels celler. Kärnan är skivformad och cytoplasmat är tätare än melanocyternas och det i Langerhans celler. Merkels celler saknar cytoplasmatiska utskott.

Merkels celler är fästade vid keratinocyterna med desmosomer. De står också i kontakt med myeliniserade afferenta nerver, som löper genom läderhuden upp mot överhuden. När nerven penetrerar basalmembranen förlorar den sin myelinskida och bildar en skivformad nervända just under en Merkels cell. Kombinationen av neuron och epidermcell kallas Merkels ändkropp och är en känslig mekanoreceptor.

 

 

 
 
Accessibility Feedback