fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Kaveoler, kaveolit

Kaveoler är invaginationer från cellmembranen. De glatta muskelcellerna saknar T-rör, men man tänker sig att kaveolerna fungerar på samma sätt som T-rören i de tvärstrimmiga och hjärtmuskelcellerna, dvs. genom att kontrollera Ca-jonernas influx som en följd av en aktionspotential. De glatta muskelcellernas sarcoplasmatiska nätverk har slutcisterner som tjänar som Ca++ förråd. Slutcisternerna ligger just under cellmembranen och intill kaveolerna.

 

 

 
 
Accessibility Feedback