not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Ryggmärg, 4
   

Ryggmärg förstoring

Ljusmikroskopisk bild av ryggmärg från kanin. Milligans bindvävsfärgning.

vit och svart pil = gräns mellan vit och grå substans
vit pilspets = kärna i neurogliacell
svart pilspets = nervcellkopp i det ventrala hornet

 
 
Accessibility Feedback