fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Autonomt ganglion, 2
   

Autonomt ganglion, autonominen hermosolmuke, autononous ganglion

Autonomt ganglion (cervikalganglion) från människa. Eponsnitt, färgning med toluidinbått, ×100

De sympatiska cervikalganglierna består av multipolära neuroner (MN), som har en axon och två eller flera dendriter, vilket inte syns i bilden.
Pilen visar nervfibrer och bindväv.
(Sami Purmonen, TaY)

 
 
Accessibility Feedback