fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
not available
   
sivusto123
Nerv-muskel kontakt, EM
   

Motorisk ändplatta

Den postsynaptiska membranen i den neuromuskulära synapsen är veckad, för att ytan skall bli tillräckligt stor. Vid en neuromuskulär synaps förekommer vanligtvis en grupp av tre till fem kärnor på muskelcellens sida. Dessutom är proteinsyntesen och många andra biokemiska processer extra aktiva på detta område.

 

Vid den neuromuskulära synapsen finns rikligt med receptorer för acetylcholin. Aktiveringen av den motoriska axonen leder till exocytotisk frigivning av acetylcholin från vesikler i den motoriska ändplattan. Acetylcholinet diffunderar över den synaptiska spalten och påverkar specifika membranreceptorer på muskelcellen, vilket leder till en depolarisation. Acetylcholinet i den synaptiska spalten inaktiveras snabbt av  enzymet acetylcholinesteras.

 

 

 
 
Accessibility Feedback