fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Mjätle, översikt
   
sivusto123
Mjälte, 1
   
sivusto123
Mjälte, 2
   
sivusto123
Mjälte, 3
   
sivusto123
Mjälte, 4
   

Mjälte, perna, spleen, lien

Mjälten är kroppens största lymfoida organ. Den är långsmal och ligger i bukhålans övre del, på vänstra sidan. Mjälten producerar lymfocyter (under embryonalstadiet även röda blodkroppar) och fungerar som ett förråd för röda blodkroppar. Mjälten filtrerar blod och avlägsnar gamla blodkroppar och främmande antigener. Mjälten omges av en bindvävskapsel, från vilken trabekler sträcker sig in i parenkymet. Mjältartärerna och mjältvenerna löper längs trabeklerna. Alla blodkärl och lymfkärl samt nerverna löper in och ut genom hilum området.

Mjältens parenkym indelas i:
1. vit pulpa
2. röd pulpa.

Den vita pulpan består av lymfatisk vävnad, framför allt lymfocyter.
Den vita pulpan indelas i fyra delar:
1. central artär
2. område med T-lymfocyter, som omger central artären (eng. PALS = periarteriolar lymphoid sheat)
3. germinalt centrum
4. korona.
 

 
Den röda pulpan omger den vita pulpan. I den röda pulpan filtreras blodet. Gamla och skadade blodkroppar, blodplattor och mikroorganismer avlägsnas. Dessutom tjänar den röda pulpan som blodförråd. Den röda pulpan består av sinusoider, som bekläs av mycket långsmala endotelceller, som ligger parallelt med sinusoidens längdaxel. Endotelcellerna står endast ställvis i kontakt med varandra, vilket leder till blodet kan flyta ut ur sinusoiderna till det omgivande intercellulära området och tillbaka. Sinusoiderna skiljs åt av pulpasträngar (cords of Billroth), som innehåller bl.a. makrofager och plasmaceller. Makrofagerna har cytoplasmatiska utskott, som tränger sig mellan endotelcellerna, vilket leder till att filtreringen av blod effektiveras. Retikulära fibrer och basalmembraner bildar en nätliknande stödstruktur.

 

 
 
Accessibility Feedback