fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Enkelt skivepitel, levyepiteeli, simple squamous epitheliumEnkelt skivepitel. Bilden visar enkelt skivepitel från Bowmans kapsel i njurarna.
Skivepitelet syns som en mörkröd enhetlig rand (pil epiteeli). Kärnorna är
helt platta (pil tuma). Bilden visar njurens glomerulus med sina kapillärer och röda
blodkroppar (punasoluja). Förstoring 200x. H&E. 

 
 
Accessibility Feedback