fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Emalj, kiille, enamel

Tandemaljen täcker tandens krona. Emaljen är tjockast och hårdast på tandens tuggyta och på framtändernas skärytor. Närmare tandköttet blir emaljen tunnare och mindre tät. Emaljen är det hårdaste materialet i vår kropp och tål både slag och nötning. Detta är mycket viktigt enär emalj inte kan nybildas. Emalj är ganska skört men samtidigt i viss mån elastiskt. Detta betyder att tänder inte bryts alltför lätt.
Emaljen består till 96-98 % av hydroxyapatit. Resten utgörs av organiskt material och vatten. Hydroxyapatitkristallerna bildar 4µm breda och 8µm långa stavar.
När tänderna bryter fram ur tandköttet dör de emaljbildande ameloblasterna. Detta innebär att  all nybildning av emalj är omöjlig.

 

I bilderna som visar tandens utveckling ser du många exempel på ameloblaster.

 

 
 
Accessibility Feedback