not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Osteoblast, ostaoblasti, osteoblast


 

Bilden visar en rad osteoblaster (ob). De är rödfärgade och har mörkare kärnor. De bildar nytt benmaterial. Det nybildade benet - osteoiden (n) - ses som ett svagt rödfärgat område intill raden av osteoblaster. Benets förkalkade matrix färgas turkosblått. Nere till vänster syns benmärg. Masson-Goldner trikrom färgning.

 
 
Accessibility Feedback