fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

Melanocyter, melanosyytit, melanocytes

Melanocyternas uppgift är att bilda pigmentet melanin. Melanocyterna ligger framför allt i stratum basale, men kan också förekomma i läderhuden och i överhudens andra lager. Det finns ganska få melanocyter. Melanocyternas cellkroppar (soma) är fäst vid basalmembranen med hemidesmosomer. Från cellkroppen slingar sig långa utskott mellan keratinocyterna i stratum spinosum ända ut till stratum granulosum. Melanocyterna är inte fästade vid keratinocyterna med desmosomer.

Utan specialfärgningar är det i ljusmikroskop är det svårt att identifiera melanocyter. De färgas svagt och de har stor oval kärna och rikligt med cytoplasma. Med elektronmikroskop ser man melaninkornen i cytoplasmat, vilket gör identifieringen lätt. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback