fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Skelettmuskelceller
   

Olika typer av muskelceller

Typ 1. Dessa muskelceller innehåller rikligt med mitokondrier och myoglobin. Detta ger dem en röd färg. De kontraherar långsammare än typ 2 cellerna (dock snabbare än hjärtmuskelceller och glatta muskelceller). De bildar små motoriska enheter. Cellerna får i huvudsak sin energi från oxidativ nedbrytning av fett. Runt dessa muskelceller finns rikligt med blodkärl. Dessa muskelceller har stor uthållighet dvs. de tröttnar långsamt. Denna typ av muskelceller förekommer i ryggen och benen, där de upprätthåller kroppsställningen.

Typ 2A. Dessa muskelceller får sin energi antingen oxidativt eller genom glykolys. Deras myosin ATPas aktivitet är hög. Cellerna är ganska tunna. De innehåller mycket mitokondrier och myoglobin. Runt dem finns rikligt med blodkärl. Dessa muskelceller kontraherar snabbt men de tröttnar trots det inte så snabbt.

Typ 2B. Dessa muskelceller får sin energi från glykolys och deras myosin ATPas aktivitet är hög. Muskelfibrerna är tjocka. De kontraherar snabbt och kraftigt men tröttnar också snabbt. Deras blodförsörjning är ganska dålig och de har endast små mängder mitokondrier och myoglobin, vilket ger dem en blekare färg.

 

 
 
Accessibility Feedback