fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Tunntarm, ohut suoli, small intestine, intestinum tenne

Tunntarmen (intestinum tenne; tenuis = tunn)  består av tre avsnitt, duodenum, (duodeni = tolv i sänder), jejuneum (jejunus = tom, fastande; eftersom den oftast är tom efter döden) och ileum (elyein = veckla in). Tunntarmen upptar en stor del av utrymmet i bukhålan. Duodenum är ca 25 cm lång, medan jejuneum och ileum är 4 - 5 meter. Totalt mäter tunntarmen ca 7 meter
I duodenum finns mycket rikligt med slemproducerande körtlar i submucosan (Brunners körtlar). Slemmet från Brunners körtar skyddar mucosan mot syrapåverkan och är dessutom alkaliskt varvid syran neutraliseras. I mucosan finns utspridda celler, som producerar olika matspjälkningsenzymer, och absorptiva celler, som tar upp de spjälkade näringsämnena.
I mucosan finns dessutom hormonproducerande celler (endokrina celler), acidofila Panethceller, som tros spela en roll vid regleringen av bakteriefloran i tarmen samt bägarceller, som producerar slem (se kapitlet om mirkoteknik). De endokrina cellerna ligger i Lieberkühns kryptor. De producerar secretin,  cholecystokinin (CCK), vasoactive intestinal peptide (VIP), gastric inhibitory peptide (GIP), somatostatin och motilin.
Den absorberande ytan i tunntarmen är förstorad med hjälp av:
1. plicae circularis = tvärgående, permanenta veck, som har submucosa som kärna,
2. villi intestinalis = ca 1mm långa fingerliknande utskott = tarmludd, med lamina propria som kärna
3. mikrovilli = utskott på det cylindriska ytepitelet.
Mikrovilli är den viktigaste ytförstorande faktorn. De förstorar ytan upp till 600 gånger. De cylindriska ytepitelcellerna kallas enterocyter. 

utförsgång från lever och    
bukspottkörtel                      cirkulärt veck                             tarmkäx = suolilieveherakalvo = bukhinna
ulompi pitkittäis lihaskerros = längsgående muskler i muscularis externa
sisempi rengasmainen lihaskerros   = cirkulära muskler i muscularis externa
limakalvonalais kudos = submucosa
limakalvo = mucosa = slemhinna
limakalvon lihaskerros = muscularis mucosa
likakalvon tukikerros = lamina propria
Lieberkühns krypta
limakal rau = körtel i submucosa
suolinukka = tarmludd
imukeränen = lymfnodÖversikt av duodenum (1), jejuneum (2) och ileum (3). H&E.
4 = mucosa
5 = muscularis externa
6 = lymfnoder
7 = bandmask = invälvparasit  (bandmask) i tunntarmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback