fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Linsen, mykiö, lens

Linsen är en bikonvex, elastisk och genomskinlig struktur. Den består av långa linsfibrer omgivna av en kapsel. Linsen är av ektodermalt ursprung. Den fästs med zonulatrådarna vid ciliarkroppen. Linsen växer hela livet. Med tiden blir linsen tjockare och mindre elastisk. Tillväxten sker utgående från det kubiska epitelet på linsens yta. Basalmembranen under det kubiska epitelet  bildar linskapseln.

 
 
Accessibility Feedback