not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Mjätle, översikt
   
sivusto123
Mjälte, 1
   
sivusto123
Mjälte, 2
   
sivusto123
Mjälte, 3
   
sivusto123
Mjälte, 4
   

Mjälte, perna, spleen, lien


Mjälte från hund. H&E.

Bilden visar vit pulpa (VP) med central artär (A) och en sträng av lymfocyter (Lc), som löper tvärs över bilden.
Nere till vänster syns två mindre artärer. I den röda pulpan (RP) syns blodfyllda venösa sinusoider (s).

 
 
Accessibility Feedback