fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Öga polku Näthinna + bild 1,2,3
klass 2

Näthinna, verkkokalvo, retina

 
Näthinna från kanin. H&E.

S = senhinna (sclera)
C = åderhinna (choroidea)
1 = pigmentepitel
2 = lager med tappar och stavar
3 = yttre begränsande membran
4 = yttre kärnlager (tapparnas och stavarnas kärnor)
5 = yttre plexiformt lager (synaps mellan tapparnas/stavarnas axoner och de bipolära nervcellernas dendriter)
6 = inre kärnlager (de bipolära neuronernas kärnor)
7 = inre plexiformt lager (synaps mellan de bipolära neuronernas axoner och gangliecellernas dendriter)
8 = lager med ganglieceller
9 = nervfiberlager (gangliecellernas axoner)
10 = inre begränsande membranen
Vb = glaskroppen (viterous body)


 
 
Accessibility Feedback