not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Lever, 2, 3
   
sivusto123
Lever, 4
   
sivusto123
Lever, 4
   

Lever, maksa, liver, hepar
Översikt av lever från människa. H&E.
Pv = portalven
g = gallgångar

 
 
Accessibility Feedback