not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Hjärtmuskel, sydänlihas, heart muscle

Ljusmikroskopisk bild av hjärtmuskelceller. H&E.
Cellerna bildar ett nätverk. Mitt inne i cellerna syns de mörklila, ofta ganska rektangulära kärnorna. Bindväven mellan hjärtmuskelcellerna har färgats rosa.

 
 
Accessibility Feedback