not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Schematisk bild av nefron
   
sivusto123
Glomerulus
   

Njure, munuainen, kidney, ren


Stor förstoring av glomerulus från kanin. H&E.

stjärna = här går blodkärlen in och ut ur glomerulus
pil = podocyt
pilspets = platt epitel i Bowmans kapsel


 
 
Accessibility Feedback