fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Musklernas utveckling
   

Musklernas utveckling

De stora skelettmuskelcellerna med många kärnor bildas genom att stamceller fusionerar vid cellernas ändor så att långa cylindriska, oförgrenade cellstrukturer uppstår. Största delen av musklernas utveckling sker före födseln. Därefter växer musklerna främst på bredden. 

 
 
Accessibility Feedback