fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Ben polku Benbildning polku Direkt benbildning
bild

sivusto123
Direkt benbildning, 3
   
sivusto123
Direkt benbildning, 2
   

Direkt förbeningBilden visar en översikt av direkt förbening i skalle från människofoster. H&E.
I embryots skalle förtätas den embryonala (mesenkymala) bindväven (B) på de ställen
där ben skall bildas. Många nya blodkärl vandrar in mot dessa ställen. En s.k. vaskularisering
sker. Den rika förekomsten av blodkärl med syre och näring gör att mesenkymcellerna
differentierar till osteoblaster, som börjar bilda bensubstans (O).
Tunna benlister uppstår. En del av osteoblasterna kommer att omges av bensubstans 
och de kallas därefter osteocyter (1). Benlisterna växer på de ställen där det finns osteoblaster. 
I övre halvan av bilden ses en rad osteoblaster (Ob), som ligger tätt intill benlisterna.
I nedre halvan av bilden är benlisterna "nakna". Här sker ingen tillväxt.

 
 
Accessibility Feedback