fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Basofil granulocyt
   

Basofil granulocyt, basofiili

Basofila leukocyter utgör 0-1 % av människans vita blodkroppar. De är 12-15 µm i diameter. Cytoplasmat är fullt av starkt basofila, oregelbundet formade, stora korn (0,5 µm i diameter). Kärnan har ofta två lober.

Kornen innehåller heparin, histamin och leukotriener. Leukotriener har förmåga att utlösa kontraktion av glatt muskulatur i de flesta av kroppens organ.

Basofila leukocyter aktiveras omedelbart vid astma och långsammare vid allergiska hudreaktioner. Basofilerna har samma funktioner som mastcellerna. Båda reagerar mot antikroppar från plasmacellerna och börjar utsöndra vasoaktiva ämnen, som påverkar blodkärlen. De kan ersätta mastcellerna vid akuta överkänslighetsreaktioner genom att migrera i bindväven. Basofilerna kan röra sig som amöbor och de kan fagocytera till en viss grad.

 
 

 
 
Accessibility Feedback