not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lillhjärna, 5
   

Lillhjärna, pikkuaivot, cerebellum

Översikt av lillhjärna från råtta. H&E.

 

Med liten förstoring ser man lillhjärnans trädlika struktur (sk. livets träd eller arbor vitae).
Lillhjärnans yttersta lager, det molekylära lagret (Mol), färgas svagt med eosin medan det granulära lagret eller korncellagret (Gr) färgas starkt med hematoxylin. Det molekylära och det granulära lagret bildar lillhjärnans bark eller cortex (C). Den vita substansen bildar märgen eller medullan (M) och är röd och något strimmig.

(Sami Purmonen, TaY)

WM = vit substans, white matter, medulla

C =  cortex, bark
Gr = korncellager, granulärt lager

Mol = molekylärt lager

Pia = Pia Mater

 

 
 
Accessibility Feedback