fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Översikt av bitestikel
   

Bitestikel, lisäkives, epididymis

Bitestiklarna ligger bakom testiklarna och täcker dem som en luvlik mössa. Sädeskanalerna flyter ut i ett nätverk av kanaler (rete testes) och vidare via ductuli efferentes till den slingrande bitestikelgången (ductus epididymis). Bitestikelgångarna bygger tillsammans med den omgivande glatta muskelvävnaden och bindvävnaden upp bitestikelarna. Spermierna mognar i bitestikelgångarna. De blir rörliga och får sin befruktingsförmåga där. I ändan av bitestikelgångarna lagras spermierna.


Bild av bitestikel från man. H&E.
Bitestikelgångarna slingrar starkt. Runt dem finns glatt muskulatur och bindväv.
S&L = bind- och muskelvävnad

 
 
Accessibility Feedback