fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Sarcomer
   
sivusto123
Sarcomer, EM-bild
   
sivusto123
Muskelkontraktionen
   

Sarcomer, sarkomeeri, sarcomer

Muskelcellerna fylls av myofibriller, som består av myofilament som bildats av aktomyosinkomplex. Tvärstrimmigheten orsakas av aktomyosinets regelbunda mönster.
A-banden är anisotropa områden, som bryter polariserat ljus medan I-banden är isotropa. 
A-banden består av de tjocka myosinfilamenten samt dessutom delar av aktinfilamenten.
I-banden består endast av aktinfilament. I-banden slutar vid Z-skivans proteinnät.
Området mellan två Z-skivor kallas sarcomer, vilket är muskelcellens funktionella enhet.

 

Då muskelcellen kontraherar förkortas inte de enskilda filamenten. Aktin- och myosinfilamenten glider längs varandra. Detta kallas glidfilamentmekanismen för muskelkontraktion. Myosinfilamentens huvud fäster vid aktinfilamenten, de vrids och flyttar därmed aktinfilamenten. Efter detta lossnar huvudena från aktinfilamenten, rätar upp sig och processen upprepas.


 

 

 
 
Accessibility Feedback