fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Ben polku Lymfocyt
klass 2

sivusto123
Lymfocyt
   

Lymfocyt, lymfosyytti

Lymfocyterna kan indelas i olika typer enligt deras ursprung, deras ytantigener och deras funktioner.

1. B-lymfocyterna
a. humoralt immunsvar
b. ca 15 % av blodets lymfocyter
c. B-cell ==> plasmacell ==> Ig-produktion
d. opsonization ==> fagocytos (makrofager)
e. hos däggdjur mognar de i benmärgen (hos fåglar i bursa Fabricius) 

2. T-lymfocyter
a. cellmedierat immunsvar
b. de mognar i thymus (brässen)
c. utgör ca 80 % av blodets lymfocyter:
α. T-killer-cellerna eller de s.k. cytotoxiska T-cellerna kan binda till sig och döda celler, som på sin cellyta har det antigen som startat immunreaktionen. De förstör tumörceller, celler med virusinfektioner och vävnadstransplantat.
ß. T-helper-cellerna bildar och frisätter hormoner, som stimulerar delningen av T- och B-lymfocyter som har bundit antigen 
Γ. T-supressor-cellerna hämmar aktiviteten hos de två första T-lymfocyterna. Detta säkrar att T-cellsvaret upphör när det antigen som utlöste immunreaktionen har oskadliggjorts.

3. Null-lymfocyter
a. ungefär 5 % av alla lymfocyter
b. utgör stamceller för lymfocyterna

4. NK-lymfocyter (natural-killer cells)
a. de största av lymfocyterna
b. kärnan är ofta bönformad
c. cytoplasmat innehåller några stora korn
d. dödar vissa virusinfekterade celler samt cancerceller.

 
 
Accessibility Feedback