not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Myoblaster, myoblasteja

Konfokalmikroskopisk bild av myoblaster. Tubulinet i cellerna har färgats rött.
Myoblasterna är spolformade och de har endast en kärna (N).

 
 
Accessibility Feedback