fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Kubiskt epitel
   

Kubiskt epitel, kuutioepiteeli, cuboidal epithelium

Som namnet antyder består det enkla kubiska epitelet av kubiska celler. Kärnorna är runda och ligger vanligen mitt i cellen. Basalmembranen ligger mellan det kubiska epitelet och den underliggande bindväven. Kubiskt epitel förekommer i njurarnas kanaler och i vissa körtelgångar, samt på äggstockarnas yta och i sköldkörteln. Det kubiska epitelet skyddar den underliggande vävnaden men fungerar också vid upptagning och avsöndring av ämnen. I njurarna reagerar det kubiska epitelet på halten av antidiuretiskt hormon (ADH) i blodet, som reglerar återupptagningen av vatten.

 
 
Accessibility Feedback