not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lever, 2, 3
   
sivusto123
Lever, 4
   
sivusto123
Lever, 4
   

Lever, maksa, liver, hepar,

Inne i en leverlobulus är levercellerna (hepatocyterna) ordnade i balkar eller skivor. Mellan balkarna ligger ett rikt förgrenat nätverk av sinusoider, som strålar in mot centralvenen mitt i lobulus. Sinusoiderna bekläs av ett ofullständigt sammanhängande skikt av endotelceller, Kupffers celler, som har stor förmåga till fagocytos. 
 


Detaljbild av portafält i lever från gris. H&E.

I vartannat hörn av en leverlobul finns ett s.k. portafält.
I varje portafält finns fyra olika typer av kärl:
1) Vp = en ven (gren av vena portae hepatica), som är fylld med näringsrikt blod från tarmen
2) en artär (gren av aorta hepatica), i denna bild är det svårt att se artären.
3) G = en gallgång (gren av ductus hepaticus) med högt cylindriskt epitel
4) L = ofta ett lymfkärl, som är tomma.

Mitt i leverlobulen löper centralvenen, som för blodet från levern mot hjärtat. Det näringsrika blodet flyter från tarmen via grenar av vena portae hepatica längs sinusioderna in mot centralvenerna, som flyter samman och bildar levervenerna (vv hepaticae). Grenar av aorta hepatica förser levercellerna med syre.

Stor förstoring av lever från gris, centralven. H&E.
Levercellerna är stora och har stor kärna. Sinusoiderna bekläs av platta celler, Kuppfers celler.
De syns ganska bra längs vissa sinusoider.
Cv = centralven
s = sinusoider i vilka man kan se blodkroppar och här och där platta Kuppfers celler.
Hc = hepatocyter, levercell

 
 
Accessibility Feedback