fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Ben polku Remodellering av ben
klass 1

sivusto123
Remodellerning av filtben
   
sivusto123
Osteoporos
   

Remodellering av ben, luun remodellaatio

Ben är en vävnad som befinner sig i ständig förnyelse. Både osteoklaster och osteoblaster deltar i denna process, som är noga reglerad och står under mångsidig kontroll. Osteoklasterna och osteoblasterna bildar tillsammans en tillfällig enhet som kallas mångcellig grundenhet (bone-remodeling unit). Denna cellenhet står för benets förnyelse eller remodellering. Processen påverkas av många faktorer såsom hormoner, cytokiner och mekanisk belastning. Både mängden nybildat ben och benkvaliteten påverkas. Såvida benet utsätts för stor mekanisk belastning kommer det  nybildade benet att bli mycket tätt och hållbart. Om å andra sidan den mekaniska belastningen är liten kommer det nybildade benet att bli svagt. Benets belastning mäts av s.k. mekanostater och de deltar i regleringen av remodelleringen

Bilden visar ett längdsnitt av en remodellering i ett kompakt ben. Osteoklaster borrar en kanal i det kompakta benet. Osteoblaster vandrar in efter osteoklasterna och bildar nytt ben, lager efter lager utifrån inåt och på så sätt fylls håligheten. En perfekt osteon uppkommer med riktiga havers lameller (tvärsnitt).

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback