fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Cortis organ
   
sivusto123
Hörselganglion
   

Cortis organ, Cortis elin

Cortis organ är ett specialiserat epitel med sensoriska hårceller och olika typer av stödjeceller. Hårcellerna förändrar mekanisk energi, som fortplantas från trumhinnan, till elektrokemisk energi. Den elektrokemiska energin retar de sensoriska receptorerna. Cortis organ ligger i scala media på basilarmembranen (lamina basilaris), som sträcker sig mellan osseus spiral lamina till spiralligamentet. Basilarmembranen är tunn och styv nära det ovala förstret. I andra ändan (helicotrema) är den tjock och mjuk. Hårcellerna indelas i inre och yttre hårceller. De stöds av inre och yttre falangealceller samt inre och yttre pelarceller.
De inre hårcellerna ligger i en enkel rad, närmare limbus spiralis och tektorialmembranen (takhinna) och de registrerar rörelser i endolymfan. De yttre hårcellerna ligger tre eller fyra i rad. Deras hår tränger in i tektorialmembranen och registrerar dess rörelser. Tektorialmembranen är fäst vid limbus spiralis. Tektorialmembranen är gelatinös och består av glykosaminoglykaner. Den liknar en klaff.
Inneröra. H&E.

Sv = scala vestibuli (övre trapprum)
St = scala tympani (nedre trapprum)
Cd = cochlear duct (hinnsnäcka = scala media)
Vm = vestibular membran (Reissner's membran)
Bm = basilarmembran
Sl = spiral ligament
Ls = limbus spiralis
T = tektorialmembran
Sg = spiralganglion med stora hörselnervceller
B = ben

 
 
Accessibility Feedback